Tarieven en Voorwaarden

per 1 juni 2017

Tarieven:

Leerlingen onder de 21 jaar ( niet btw belast )

€ 17,50 per half uur

€ 35 per uur.

Leerlingen boven de 21 jaar ( alle bedragen zijn inclusief 21 % btw )

€ 20 per half uur

€ 40 per uur

Alle lessen worden van tevoren per maand gepland en het maandbedrag wordt aan het begin van de maand via automatische incasso afgeschreven.

Proeflessen:
Vier lessen van een half uur of twee keer een uur voor de kennismakingsprijs van € 50
(normaal € 80 !)

Voorwaarden

1. Popschool de Reus is het hele jaar open, behalve op Koningsdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

2. Vakanties worden een volle lesmaand van tevoren afgesproken. Het aantal lessen dat je mist wordt dan niet afgeschreven. Voor popschool de Reus geldt dat eigen vakanties in het seizoen minimaal een maand van tevoren doorgegeven worden aan de leerling.

3. Lessen missen op het laatste moment:
Wij hanteren een afzegtermijn van 24 uur. Ben je hiermee op tijd dan kun je een les op een nader te bepalen tijdstip inhalen.

4. Indien popschool de Reus wegens verplichtingen elders een les niet kan geven, dan wordt er in gezamenlijk overleg een inhaalles gepland.

5. Indien je, je onfatsoenlijk of hinderlijk gedraagt dan is popschool de Reus gerechtigd om je de toegang tot de lessen te ontzeggen

6. De opzegtermijn bedraag een volle lesmaand. : als je bijvoorbeeld op 1 juni wilt stoppen, dan is de uiterste opzegdag 30 april. Dit geldt ook voor het wijzigen van het soort of het aantal lessen dat je volgt.

7. Na het volgen van een eenmalige proefles of 4 proeflessen voor € 50 wordt een vaste lestijd en lesdag afgesproken. Ook flexibel afspreken is mogelijk met daarbij de aantekening dat er een maand van tevoren overlegd wordt over de data.

8. Betaling van het les geld gaat via automatische incasso.

9. Deze voorwaarden zijn bindend als je lessen volgt bij popschool de Reus

10. Popschool de Reus behoudt zich het recht voor om de voorwaarden tussentijds aan te passen

Top